REANIMACJA KRĄŻENIOWA-ODDECHOWA

 Działania reanimacyjne zamykają się w trzech punktach:

         A - udrożnienie dróg oddechowych
         B - sztuczna wentylacja
         C - masaż pośredni serca

A)

Sprawdź czy poszkodowany jest:

Sprawdź wnętrze jamy ustnej

udrożnij drogi oddechowe poprzez:
odgięcie głowy do tyłu  lub wysunięcie żuchwy do przodu
(przy urazach kręgów szyjnych) i gdy czynności życiowe nie powrócą zacznij podawać oddech zastępczy.

               

B)

Obejmij ustami usta poszkodowanego i zaciśnij palcami skrzydełka jego nosa, powietrze wdmuchuj co 12 razy na minutę. Obserwuj ruchy klatki piersiowej, kontroluj pracę serca (tętno).

 Przed wykonaniem masażu serca sprawdzamy oznaki zatrzymanego krążenia (nie dłużej niż 10 s):

  1. brak normalnego oddechu, kaszlu lub ruchu,
  2. brak tętna na tętnicy szyjnej (tętno wyczuwamy 2 - 3 opuszkami palców po stronie szyi bliższej do nas),

C)

 czynności reanimacyjne:

  1. Podczas reanimacji chory leży na plecach, na twardym, nieelastycznym podłożu

  2. Na wybranym miejscu (dwa palce powyżej dolnego końca mostka, 1/3 wysokości mostka patrząc od dołu) kładzie się dłoń, przy czym palce powinny być odgięte ku górze, by nie dotykać klatki piersiowej.

  3. Drugą dłoń kładziemy na grzbiet dolnej ręki.

  4. Ramiona muszą znajdować się w pozycji prostopadłej do klatki piersiowej.

  5. Przy wyprostowanych łokciach, na zasadzie dźwigni, naciskamy na mostek wgłębiając go na 4-5 cm w kierunku kręgosłupa z częstotliwością około 100 razy na minutę.

  6. Gdy reanimację prowadzą dwie osoby stosunek uciśnięć do wdechów wynosi również 5:1 (najlepiej, gdy ratujący klęczą naprzeciw siebie), w jedną osobę – 15:2

  7.  Co czwarty cykl sprawdzamy tętno i oddech                     

        powrót