SKRZYŻOWANIE  PODPORZĄDKOWANE (OZNAKOWANE)
 

Pierwszeństwo jest wyznaczone znakiem drogowym "ustąp pierwszeństwa przejazdu"

Widząc takie oznakowanie, wiesz, że wjedziesz na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej.

Na tak oznakowanym skrzyżowaniu rowerzysta wyjeżdżający z drogi podporządkowanej ustępuje pierwszeństwa samochodowi nadjeżdżającemu zarówno z lewej, jak i z prawej strony (z drogi z pierwszeństwem przejazdu).

Ruch jest kierowany sygnalizatorem

Gdy świeci się czerwone światło, nie wolno wjeżdżać poza sygnalizator lub linię zatrzymania.

Jeżeli pod sygnalizatorem pali się zielona strzałka w prawo lub w lewo, oznacza to, że wolno skręcać, pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie utrudni ruchu innym użytkownikom.
 

 
W przedstawionej na rysunku sytuacji rowerzysta przejeżdża jako pierwszy.

 

Kierowcy najbardziej lubią przejeżdżać przez skrzyżowania, będąc na drodze oznakowanej znakiem "droga z pierwszeństwem". Wówczas mają na niej pierwszeństwo. Bardzo często pod tym znakiem jest umieszczona tabliczka wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu.

Tabliczka taka może być też umieszczona pod znakiem "ustąp pierwszeństwa przejazdu". Ustępujesz wówczas pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na drodze oznaczonej pogrubioną kreską.


Na tym skrzyżowaniu pierwszeństwo przejazdu ma rowerzysta.

 

Jeśli przed wjazdem na skrzyżowanie znajduje się znak "stop", musisz się zatrzymać lub przed linią wyznaczoną na jezdni i sprawdzić, czy możesz bezkolizyjnie przejechać przez skrzyżowanie. Gdy nie ma linii zatrzymania, należy stanąć w miejscu, z którego możesz dokonać oceny sytuacji na drodze.

Pamiętaj!  pojazdy uprzywilejowane jadące na sygnale, np. karetki pogotowia, straż pożarna - mają pierwszeństwo na każdym skrzyżowaniu.

Kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Przecinanie się kierunków ruchu z przejazdem kolejowym

  1. Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jesteś obowiązany zachować szczególną ostrożność.

  2.  Przed wjechaniem na tory musisz upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

  3. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego powinieneś jechać z taką prędkością, abyś mógł zatrzymać swój pojazd w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  1. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  2. wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy;
  3. wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  4. omijania pojazdu czekającego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
powrót